• CHỐNG THẤM COMPOSITE

COMPOSITE WATERPROOFING

Place of origin: Chu Lai – Truong Hai Composite Components Manufacturing Company

Unit: Pcs

카테고리:

설명

Chống thấm bằng vật liệu composite cho mọi công trình:

– Bể xử lý nước thải

– Bể hóa chất

– Chống thấm bể bơi

– Bọc phủ, chống thấm tàu thuyền, …