BỘ AUDIO

Nơi sản xuất : Nhà máy Phụ tùng Điện Ô tô
Đơn vị tính : Bộ