Sáng kiến sử dụng xốp thay cho roan su để cố định các loại kính tại công đoạn đóng kiện của anh Nguyễn Thành Tâm – Tổ trưởng Tổ Vận chuyển nội bộ, Nhà máy sản xuất Kính Ô tô. Sáng kiến giúp nhà máy giảm phát sinh rác thải và tiết kiệm chi phí đóng kiện lên đến 120.000 đồng/kiện.

Anh Nguyễn Thành Tâm - Tổ trưởng Tổ VCNB - Nhà máy Kính - Sáng kiến sử dụng xốp thay cho roan su tại công đoạn đóng kiện
Anh Nguyễn Thành Tâm – Tổ trưởng Tổ VCNB – Nhà máy Kính – Sáng kiến sử dụng xốp thay cho roan su tại công đoạn đóng kiện.

Sáng kiến sử dụng cữ đục lỗ cảm biến xử lý bề mặt linh kiện bị lỗi của anh Đỗ Nguyễn Tuấn – Kỹ sư Bộ phận Kỹ thuật, Nhà máy Linh kiện Thân vỏ Ô tô. Sáng kiến giúp tiết kiệm 18 triệu đồng chi phí mua linh kiện thay thế, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Anh Đỗ Nguyễn Tuấn - Kỹ sư Bộ phận Kỹ thuật Nhà máy Linh kiện Thân vỏ Ô tô
Anh Đỗ Nguyễn Tuấn – Kỹ sư Bộ phận Kỹ thuật Nhà máy Linh kiện Thân vỏ Ô tô.