Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những đề xuất và kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm của THACO trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo chiến lược phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và cam kết đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để THACO sớm triển khai thực hiện các dự án.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn THACO về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, với dự án mở rộng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải (115 ha), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ đầu tư tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, xây dựng các cơ chế hợp tác đầu tư để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khác (ưu tiên các doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam) cùng tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành cơ khí và ô tô, hình thành Trung tâm công nghiệp cơ khí đa dụng quy mô quốc gia tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh giải trình kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) trong quá trình thẩm định dự án.

THACO triển khai một loạt dự án nghìn ha tại Quảng Nam
THACO triển khai một loạt dự án nghìn ha tại Quảng Nam

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dự án, Ban Quản lý cùng với các ngành liên quan tập trung hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo quy định. Trong đó có giải quyết các vấn đề liên quan về đất đai, kinh phí bồi thường, GPMB, rà phá bom mìn, san nền và hạ tầng kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai đã thực hiện trong phạm vi khu đất 61,8 ha của dự án để sớm triển khai thi công.

Đối với Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải (243 ha), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB và các Phòng chức năng của huyện phối hợp, hỗ trợ THACO thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại (khoảng 14,92 ha) để triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục công trình.

Về Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp Thaco Chu Lai (KCN Thaco Chu Lai 451 ha), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND huyện Núi Thành rà soát, bố trí tăng cường thêm cán bộ chuyên môn cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và UBND xã Tam Anh Nam để giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bồi thường, GPMB theo quy định, không để chậm trễ các khâu thủ tục trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch chi tiết hằng tháng đã thống nhất và ký kết với chủ đầu tư dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Thường trực Huyện ủy Núi Thành tập trung chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị ở địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án; chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND huyện Núi Thành để xem xét hỗ trợ ngoài quy định (nếu thật sự cần thiết, hợp tình, hợp lý) để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngoài ra, trên cơ sở hiện trạng đã giải phóng mặt bằng, đề nghị chủ đầu tư rà soát lại quy hoạch, có thể điều chỉnh cục bộ các tiểu khu và phối hợp với UBND huyện Núi Thành tập trung giải quyết bồi thường, GPMB các thửa đất da beo còn vướng mắc, đảm bảo liền thửa, đủ diện tích mặt bằng khoảng 50 – 60 ha để lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà máy trong Quý I/2022.

Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng của THACO
Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng của THACO

Đối với Khu đô thị Chu Lai (329,32 ha), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất trước mắt giữ nguyên quy mô dân số Khu đô thị Chu Lai theo đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt. Sở Xây dựng tích cực làm việc với Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) để hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình HĐND tỉnh trước ngày 5/12/2021 kịp họp thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12/2021. Đồng thời cập nhật, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo đúng quy định.

Sau khi có quy hoạch phân khu xây dựng và kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt, thống nhất cho THACO nghiên cứu, tách riêng khu đất quy hoạch Nhà máy sản xuất xe tải trước đây (khoảng 36,8 ha) để lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) và hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nhà ở, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị THACO sớm nghiên cứu việc đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến (tách riêng khỏi quy hoạch khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa) để Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tham khảo, hoàn chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước thủ tục đầu tư tiếp theo theo đúng quy định.

Đối với dự án mở rộng bến cảng Tam Hiệp (cho tàu 5 vạn tấn), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó cảng biển Quảng Nam quy hoạch thành cảng loại I. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 7190/UBNDKTN ngày 12/10/2021 đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao cho UBND tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải thống nhất, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị THACO hỗ trợ Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện hoàn thành quy hoạch, trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước thủ tục tiếp theo đầu tư xây dựng mở rộng bến cảng.

Mở rộng Cảng Chu Lai, tạo động lực phát triển kinh tế miền Trung
Mở rộng Cảng Chu Lai, tạo động lực phát triển kinh tế miền Trung

Song song với việc lập thủ tục và đầu tư xây dựng mở rộng bến cảng (920m) tại Khu bến Tam Hiệp, đề nghị THACO nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư đồng bộ khu hậu cần cảng và các hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động tại cảng, đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện của một cảng container quốc tế quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam thống nhất tách riêng quy hoạch Khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa và quy hoạch Khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) trên cơ sở có tham khảo đề xuất của THACO, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để lập đề xuất đầu tư dự án Khu phi thuế quan gắn với bến cảng Tam Hòa, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện theo đúng quy định…